Hieronder volgen de nevenfuncties van de commissieleden van de Adviescommissie Bezwaarschriften van de gemeente Leeuwarden. Deze Adviescommissie is tevens een bestuursorgaan van de publiekrechtelijke rechtspersoon "gemeente Leeuwarden" en is mitsdien niet langer untouchable!

Adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Leeuwarden

Sociale zekerheidskamer

naam

huidige functie

vroegere functie

nevenfunctie

De heer mr. J.J.. Beswerda

voorzitter

raadsheer bij het Gerechtshof Leeuwarden, sector strafrecht

beleidsmedewerker Parket Procureur-Generaal bij het Gerechtshof Leeuwarden

plaatsvervangend-raadsheer bij overige Gerechtshoven

Mevrouw mr. G.M.R. Bakker

lid

bedrijfsjuriste bij Afvalsturing Friesland en Friesland Milieu

schadebehandelaar bij de Aegon (ongevallen- en ziekengeldverzekeringen)

onbekend

De heer mr. H. de Boer

lid

advocaat te Leeuwarden

onbekend

onbekend

De heer mr. J.A.M. Bijlholt

lid

advocaat te Joure

bedrijfsjurist bij AVM Holding B.V.

onbekend

De heer mr. M. Brinksma

lid

rechter bij de rechtbank Leeuwarden, sector strafrecht

  • bedrijfsjurist bij de Stichting Gezamenlijke Rechtshulp, sectie werk en inkomen
  • advocaat te Leeuwarden

onbekend

Mevrouw mr. M.C. Gons

lid

rechtsbijstandjuriste bij Achmea Rechtsbijstand

  • juridisch medewerkster bij gerechtsdeurwaarderskantoor
  • juriste op letselschadeafdeling van een verzekeringsmaatschappij

onbekend

Mevrouw mr. T.I. Huisman

lid

onbekend

tot april 1993 werkzaam als juridisch medewerkster bij het GAK te Groningen

onbekend

De heer mr. B. Postema

lid

juridisch beleidsmedewerker Ministerie van Juistitie/CJIB

onbekend

onbekend

Mevrouw mr. J.F. Rouwé-Danes*

lid

advocate/lid maatschap bij het kantoor Van den Elst, Pots & Rouwé

onbekend

onbekend

Mevrouw mr. C.A.J. Tuinstra

lid

rechtsbijstandjuriste bij Achmea Rechtsbijstand

onbekend

onbekend

De heer mr. N.D.P. van der Hoek

lid

juridisch medewerker bij het ressort parket Leeuwarden van het Openbaar Ministerie

onbekend

onbekend

Mevrouw mr. A.R. van der Veen

lid

rechtsbijstandjuriste bij Achmea Rechtsbijstand

onbekend

onbekend

Mevrouw mr. R.A. Kuiper

lid

Mevrouw mr. R.A. Kuiper

lid

onbekend

onbekend

Adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Leeuwarden

Algemene kamer

naam

huidige functie

vroegere functie

nevenfunctie

De heer mr. S.H. Spoormans

voorzitter

jurist ruimtelijke ordening bij de gemeente Groningen

onbekend

onbekend

De heer mr. H.D.S.S. Roescher

lid

algemeen jurist privaatrecht bij de provincie Friesland

onbekend

onbekend

De heer mr. W. Roerdink

lid

- (gepensioneerd)

van 1970 tot 2002 juridisch medewerker bij de provincie Fryslân

  • voorzitter kerkenraad SOW-gemeente “Rondom de Open Hof”
  • lid stichtingsbestuur Sybren Jochem Looijenga-fonds

Mevrouw mr. A. van der Leest

lid

juridisch medewerkster bij Achmea Rechtsbijstand te Leeuwarden

onbekend

plaatsvervangend lid van de adviescommissie bezwaarschriften bij de gemeente Harlingen

Mevrouw mr. B.C. Lont

lid

projectmedewerker bij Roberts

onbekend

verzorgen van een onderdeel arbeidsrecht binnen een cursus personeelmanagement in samenwerking met een organisatie adviseur

De heer mr. H.J Bos

lid

werkzaam bij de provincie Fryslân, afdeling bestuurszaken

lid van de raad van toezicht van een woningstichting

De heer mr. R.T.C. van der Wal

lid

werkzaam als adjunct-inspecteur/coördinator bij het ministerie van VROM

onbekend

adviesbureau Delta consult, belangrijkste activiteiten:

  • voorzitter bezwarencommissie gemeente Grootegast;
  • ontwikkelen cursusmateriaal;
  • redactionele werkzaamheden;
  • freelance doceren via diverse instituten, waaronder de Bestuursacademie.

lid minicommissie MHCL (organiseren van activiteiten voor het begeleiden van de jongste jeugd.)

De heer mr. R.J. van der Wal

lid

parttime juridisch adviseur voor behandeling bezwaarschriften bij de gemeente Weststellingwerf

onbekend

lid commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Marum

voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Wûnseradiel

voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften gemeente Wymbritseradiel